گفتگوها

«شهریور 1393» حمیدرضا ستودیان، مدیرعامل مجتمع فولاد نیزار پارس مرصاد

نیزار قم به زودی شاهد تولید 1.5 میلیون تن کنستانتره و گندله سنگ آهن خواهد بود.

»» مصاحبه آقای مهندس ستودیان، مدیرعامل مجتمع فولاد نیزار پارس مرصاد با دو ماهنامه پردازش را می‌توانید با کلیک بر روی عکس روبرو ملاحظه نمایید. (لطفاً تا بارگذاری کامل تصویر شکیبا باشید.) ««

 

 

 

«شهریور 1392» مصاحبه مهندس عرفانیان با دوماهنامه پردازش - شهریور 92

نگاه به آهن به عنوان ابزار اقامه قسط، کشور را به توسعه صنعتی می‌رساند ... 

»» مصاحبه آقای مهندس محمد حسن عرفانیان، رئیس هیئت مدیره پهنه صنعتی نیزار را با دو ماهنامه پردازش می‌توانید با کلیک بر روی عکس روبرو ملاحظه نمایید. (لطفاً تا بارگذاری کامل تصویر شکیبا باشید.) ««

 

 

 

 

«مرداد 1392» مصاحبه مهندس عرفانیان با ماهنامه تدبیر - مرداد 92

ایجاد تعامل بین دو نسل

»» متن کامل مصاحبه آقای مهندس محمد حسن عرفانیان، رئیس هیئت مدیره پهنه صنعتی نیزار را با ماهنامه تدبیر را از لینک ذیل دریافت نمایید. ««

مصاحبه مهندس عرفانیان با ماهنامه تدبیر - مرداد 92 متن کامل گفتگو

خانه نشر و تألیف