مطالب

خرداد 1392 - مصاحبه آقای مهندس عرفانیان با ماهنامه چیلان

چگونگی تحقق حماسه اقتصادی در صنعت فولاد مصاحبه مهندس عرفانیان با ماهنامه چیلان - خرداد 92

 

کلمات همواره دارای دو معنی است. یک معنی در کتاب‌های لغت نوشته شده است و یک معنی در ذهن فرهنگی جامعه رسوخ کرده است. مثلاً لغاتی مثل سیاسی، جهاد، ایثار و زندگی در کتاب‌های لغت به معنی مشی، تلاش جانی و مالی، گذشت از جان و مال و حیات جاودانه است. ولی این لغات در ذهن فرهنگی ما تداعی مکر، هر خدمتی، هر نوع گذشتی، تفریح و خوشگذرانی می‌نماید. حماسه نیز در لغت حرکتی است که شگفتی آورد و در باورها نگنجد، اما در ذهن فرهنگی ما بیشتر آه است و ناله و فغان. ...

»» متن کامل مصاحبه آقای مهندس عرفانیان، با ماهنامه چیلان - خرداد 92 را از لینک ذیل دریافت نمایید. ««

 

مصاحبه مهندس عرفانیان با ماهنامه چیلان - خرداد 92 متن کامل مصاحبه