مطالب

سی‌و‌هفت‌و‌مین جلسه کارگروه پهنه صنعتی نیزار برگزار شد

«مهر 1393» جلسه سی و هفتم نگاه از پنجره واحد به پهنه صنعتی نیزار

با حضور مدیرکل هماهنگی، امور اقتصادی, استانداری قم، مجید آوری فرد و جمعی از صاحبان صنایع منطقه سی و هفتمین جلسه کارگروه پهنه صنعتی نیزار برگزارشد.

روابط عمومی -  جلسه کارگروه پهنه صنعتی نیزار در ابتدا نظیر هر ماه پیگیری مصوبات و صورت جلسه گذشته را بررسی نمود و یکی از شرکت های عضو مبحث GIS  و لزوم اجرای آن را  در شهرک شرح و بسط داد.

سی و هفتمین جلسه با همراهی مدیران عضو پهنه، مدیران ارشد شرکت ذوب گستر و پارسیان پارت پاسارگاد که به عنوان صاحبان صنایع قم در منطقه حضور دارند و  با حضور مدیرکل هماهنگی، امور اقتصادی، استانداری قم- مجید آوری فرد - و خلیلی کارشناس دفتر اقتصادی استانداری مهدی نجفی مسوول امور واگذاری شرکت شهرک های استان  قم-  پربارتر و مصصم تر اجرا شد. محمد حسن عرفانیان - رییس کارگروه و بنیان گذار پهنه صنعتی نیزار - از مسایل و مشکلات مشترک موجود در منطقه سخن گفت و خواستار پیگیری و رفع آن‌ها با توجه به ارائه‌ی "سند ملی منطقه" به استان شد. وی اذعان داشت: دغدغه مسوولین سازمان هم باید باشد که از این آورده سرمایه بخش خصوصی در منطقه حمایت و همراهی های لازم را برای افزایش اشتغال‌زایی و بهبود صنعت داشته باشند.

آوری فرد ضمن توجه و دقتی که به مسایل مطروحه داشت بیان کرد: "دغدغه استان در برگزاری کارگروه‌های متفاوت لزوم یکپارچگی و واگذاری زمین ها به افرادی است که خواهان اجرا و رونق منطقه هستند اما به تبع آن مشکلاتی بر سر راه است که امید است با همراهی بیشتر سازمان صنعت، معدن و تجارت قم این مسایل مرتفع گردد تا  شاهد رونق و حضور فعلانه‌تر صنعت در قم باشیم."