مطالب

توافق شرکت جرثقیل سازی دلتا صنعت با OMIS ایتالیا

«مهر 1393» جلسه شرکت دلتا صنعت پارس با امیس ایتالیا

توافقات موفقیت آمیز با اُمیس ایتالیا

روابط عمومی - در جلسه ای که با حضور ناظمی - مشاور معاونت ارزیابی طرح ها و اعتبارات بانک صنعت و معدن - و مدیران ارشد بانک و مدیران شرکت ایتالیایی برگزار شد، مدارک فنی بانک توسط شرکت دلتا صنعت پارس، تأمین و موافقت‌هایی برای همکاری جهت ساخت شرکت جرثقیل‌سازی دلتا صنعت پارس تحت لیسانس شرکت OMIS ایتالیا انجام شد.