مطالب

برگزاری انتخابات شورای راهبری پهنه نیزار

 برگزاری انتخابات شورای راهبری پهنه صنعتی نیزار شورای راهبری پهنه صنعتی نیزار

با یاری حق تعالی و عنایت مدیران محترم استان قم، پهنه نیزار شورای راهبری خود را در استان برگزار کرد. با توجه به جلسه برگزار شده و تصویب شورای راهبری پهنه نیزار در پنجمین کارگروه شورای اقتصادی استانداری و شورای برنامه‌ریزی استان قم، نمایندگان پهنه نیزار استان قم از بین 15 شرکت فعال از طریق برگزاری انتخابات زیر نظر سازمان صنعت معدن و تجارت استان انتخاب شدند.

شرکت‌های فولاد نیزار پارس مرصاد، شهرک صنعتی پارس گستر نیزار، پارسیان پارت پاسارگاد، و فولاد غرب آسیا بعنوان اعضاء اصلی و شرکت ذوب گستر قم بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.