سند ملی پهنه نیزار

 

اسند ملی پهنه نیزارز آنجائی‌که صنعت فولاد شامل فرآیند همه صنایع است و از آن بعنوان ابزار اقامه قسط در قرآن مجید یاد شده است و از آنجا که این صنعت برای شکل ‌گیری محتاج زیر بنای بسیار قوی است (آب، برق، گاز، جاده، مخابرات، نیروی انسانی، حمل و نقل، راه آهن، سرمایه گذاری و غیره)، لهذا اینصنعت برای رشد خود مستلزم تامین زیرساخت‌های مناسب بوده و خود بستری برای رشد سایر صنایع و عوامل خواهد شد.

صاحبان تجربه در ساخت صنعت فولاد به ویژه سازندگان فولاد مبارکه منطقه نیزار را محل مناسبی برای ایجاد این صنعت که فراگیر صنایع دیگر است تشخیص دادند.

مطالعات کارشناسی استان و ایجاد پایلوتی از این صنعت (کارخانه فولاد غرب آسیا) نشان داد که این منطقه می‌تواند صنایع سنگین و مادر را از قبیل فولاد، نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان و غیره را در خود جای دهد.

از آنجا که این استقرار خود عدد بالائی از هزینه را برای اجرای این پروژه‌ها بخود اختصاص می‌دهد و لازمه استفاده بهینه از این استقرار هدایت و نظارت است، این سند بعنوان سند ملی و استانی قم برای پهنه نیزار تهیه شده تا دولتمردان و سرمایه‌گذاران با نگاه از پنجره واحد این پهنه را هدایت و نظارت کنند.

 

جهت دریافت فایل سند ملی پهنه نیزار روی لینک زیر کلیک کنید.

سند ملی پهنه نیزار سند ملی پهنه نیزار