پیوندها

 

»» سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ««                       »» شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم ««  

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم          شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم

 

          »» استانداری قم ««                                             »» سازمان امور اقتصاد و دارایی ««

استانداری قم          وزارت اقتصاد و دارایی استان قم

 

       »» سازمان مدیریت صنعتی ««                                »» سازمان جهاد کشاورزی استان قم ««

سازمان مدیریت صنعتی          سازمان جهاد کشاورزی استان قم

 

       »» اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ««          »» اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم ««

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم          اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم

 

 »» اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم ««                             »» شرکت مخابرات استان قم ««          

اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم          مخابرات استان قم

 

   »» شرکت آب و فاضلاب استان قم ««                              »» اداره کل راه و شهرسازی استان قم ««

شرکت آب و فاضلاب استان قم          اداره کل راه و شهرسازی استان قم

 

»» سازمان گسترش و نوسازی ایران ««                               »» منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ««

سازمان گسترش و نوسازی ایران              منطقه ویژه آزاد سلفچگان