شرکت‌های تولیدی پهنه نیزار

شرکت فولاد غرب آسیا

مجتمع فولادسازی پارس مرصاد

مجتمع فولاد آلیاژی پارس آرین نیزار

جرثقیل سازی دلتا صنعت پارس نیزار

شرکت صنعت ورق آرین پاژ

فولاد سریر صنعت پایتخت

خانه شرکت های عضو