جلسات کارگروه پهنه نیزار

روابط عمومی  پهنه صنعتی نیزار -  برای تعامل و همیاری بهتر روند هر پروژه و همچنین دستیابی به نگاه از پنجره واحد به پهنه نیزار و مشکلات و مزایا مشترک، هر ماه جلسه ای با حضور اعضای کارگروه و دولتمردان استان برگزار می شود. طی این جلسات صورت جلساتی تدوین شده و هر شرکت مسوولیتی را برعهده می گیرد  با امید  به عنایت خداوند متعال سعی  بر آن داریم بهترین گزینه های صنعتی اقتصادی  را در پهنه و استان مقدس قم حادث شویم.

 

جدول زمانی جلسات در سال 1393

جلسات کارگروه نگاه از پنجره واحد به پهنه نیزار

 

گالری عکس جلسات کارگروه پهنه نیزار

جلسات کارگروه پهنه نیزار     جلسات کارگروه پهنه نیزار      جلسات کارگروه پهنه نیزار

جلسات کارگروه پهنه نیزار     جلسات کارگروه پهنه نیزار      جلسات کارگروه پهنه نیزار

جلسات کارگروه پهنه نیزار     جرثقیل سازی دلتا صنعت پارس نیزار      جرثقیل سازی دلتا صنعت پارس نیزار

جلسات کارگروه پهنه صنعتی نیزار          جلسات کارگروه پهنه صنعتی نیزار